ศูนย์วิทยบริการ
E-JOURNALS
ชื่อฐานข้อมูล: DOAJ (Directory of Open Access Journals)
ประเภท: บทความ
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาที่ครอบคลุม: สหสาขา
 
เป็นคลังรวบรวมวารสารคุณภาพสูง และผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีวารสารประมาณ 15,084 รายการ
สามารถสืบค้นได้ทั้งรูปแบบที่เป็นสมาชิก และไม่สามารถ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้
 
 
Go to online database