ศูนย์วิทยบริการ
E-THESES
ชื่อฐานข้อมูล: OhioLINK ETD Center (Electronic Theses and Dissertations)
ประเภท: วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาที่ครอบคลุม: สหสาขา
 
รวบรวมวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในโอไฮโอที่เข้าร่วม
 
 
Go to online database