ศูนย์วิทยบริการ

E-Book ศูนย์วิทยบริการ

E-Journal

Discription

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

***คู่มือการใช้งาน ProQuest (Manual ProQuest)

กรอกข้อมูลเพื่อขอ User,Password สำหรับใช้ภายนอกวิทยาลัย
*Name:
*Email :
Facully:
Major:
Other:

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

  • รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง
  • ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ให้บริการ
  • รูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ
  • ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997–ปัจจุบั