ศูนย์วิทยบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยบริการ


  รายละเอียดของการประกาศ
  หัวข้อประกาศ :: บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ มุมการสืบค้น OPAC
  รายละเอียด ::

             มุมการสืบค้น OPAC การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือในหอสมุดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) โดยสามารถใช้บริการจากมุมคอมพิวเตอร์ที่หอสมุด หรือเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หอสมุดฯ http://lib.siamtechu.net/  และคลิกไปที่เมนู สืบค้น OPAC  http://opac.siamtechu.net/  เพื่อค้นหารายชื่อหนังสือที่ต้องการจากมือถือหรืออินเตอร์เน็ตที่บ้านและสามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเองได้ที่ หอสมุดฯ ชั้น 3 อาคาร 9 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ได้เลยค่ะ

  ไฟล์แนบ :: ไม่มีเอกสาร
  วันที่ลงประกาศ :: 2016-09-20