ศูนย์วิทยบริการ

เวลาทำการของ ศูนย์วิทยบริการ

เวลาเปิดทำการ

เวลาทำการ วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 8.00-16.00 น.
 
ปิดบริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ชั้น 3 อาคาร 9
46 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ 02-878-5028
โทรสาร 02-878-5012